Mustvee valla jäätmejaam

Jäätmejaam asub Torma prügilas.

Jäätmejaam on avatud:

E-R 9:00-18:00            
L 9:00-16:00  
P suletud
RIIGIPÜHADEL suletud

Info telefonil: +372 7764 789
​e-post: info@tormaprugila.ee

Mustvee valla elanikelt võetakse vastu järgmisi jäätmeid:
 • paber ja kartong (nt vanapaber);
 • plastid (nt ämbrid);
 • metallid;
 • klaas (nt tarbeklaas (vaas, kann, riiulid jne));
 • biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed;
 • bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastusjäätmed (nt pinnas, kivid);
 • puit;
 • tekstiil (nt rõivad, tekstiil);
 • suurjäätmed (nt mööbel);
 • probleemtoodete jäätmed (nt akud, patareid, elektri- ja elektroonikaseadmed);
 • pakendid;
 • kodumajapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed.

Elanikel on tasuta võimalik ära anda pakendid, ohtlikud jäätmed (v.a eterniit, mille eest tasub iga elanik ise vastavalt kehtestatud hinnakirjale), paber ja kartong ning probleemtooted (nt patareid, akud, elektri- ja elektroonikaseadmed).

Ülejäänud jäätmeid, ka neid, mis ei ole loetletud, kuid on prügila vastuvõetavate jäätmeliikide nimekirjas, on elanikel võimalik üle anda vastavalt Amestop OÜ Torma prügila hinnakirja alusel.