Alatskivi jäätmejaam

Jäätmejaamas võetakse vastu jäätmeid Peipsiääre valla elanikelt ja suvilaomanikelt, Peipsiääre Vallavalitsuselt, tema hallatavatelt asutustelt, valla osalusega äriühingutelt ja ettevõtetelt.

 • Ohtlikke jäätmeid võetakse vastu ainult Peipsiääre valla elanikelt.
 • Tasu eest võetakse jäätmeid vastu ka eraettevõtetelt.

Jäätmejaam asub:
Jäätmejaama kinnistu, Päiksi tee, Alatskivi alevik

Jäätmejaam on avatud:

E suletud
T-R 10:00-18:00
L 10:00-17:00
P suletud
RIIGIPÜHADEL suletud
23.12.2023 avatud 10:00-13:00

​Info telefonil: (+372) 510 6713 (Haibula Zirkilov)

TASUTA VÕETAKSE VASTU:                     
 • segapakendeid (plast-, klaas, metall-, kartongpakendid);
 • paberi- ja papijäätmeid;
 • metallijäätmeid;
 • kasutatud autorehve;
 • haljastusjäätmeid, biolagunevaid aiajäätmeid ja oksi (välja arvatud kalmistujäätmed);
 • ohtlikke jäätmeid (ravimid, õli, värvid, lakid, liimid, kemikaalid, õli- ja kütusefiltrid, happed, ohtlike aineid sisaldav pakend jne);
 • elektroonikajäätmeid (telerid, külmikud, pesumasinad, arvutid jne).
NB! Tasuta saavad jäätmeid ära anda Peipsiääre valla elanikud ning valla asutused ja ettevõtted!

TASU EEST VÕETAKSE JÄÄTMEJAAMAS VASTU:
JäätmeliikHind €/tonn Hind €/tonn alates 01.01.2024
 • suurjäätmed (mööbel)
162,00164,70
 • tekstiilijäätmed
162,00164,70
 • lehtklaasi jäätmed
162,00164,70
 • plastijäätmed
162,00164,70
 • puidujäätmed
162,00 164,70
 • ehitus- ja lammutussegapraht
162,00 164,70
 • asbesti sisaldavad ehitusjäätmed (eterniit)
162,00 164,70
 • mittelagunevad aia- ja haljastusjäätmed
162,00 164,70
 • biolagunevad aiajäätmed ja oksad
90,0091,50