Torma alevik Torma vald
48502 Jõgevamaa
tel. 77 64 789
50 40 291
faks 77 34 380

Torma prügila

Torma prügila on üks viiest täielikult keskkonnanõuetele vastavast prügilast Eestis, mis tegutseb 2001. aastast.

Torma prügila asub Jõgevamaal, Torma vallas, Võtikvere külas, Torma valla prügila nimelisel katastriüksusel (tunnus 81003:003:0038). Prügila maa-ala üldpindala on 6,20 ha, millest jäätmete ladestusalad moodustavad 2,5 ha, nõrgvee kogumise ja puhastamisega seotud alad ca 0,25 ha, jäätmete sorteerimisega seotud alad ca 0,5 ha ning jäätmete vastuvõtmise, ohtlike jäätmete vastuvõtu ja prügila teenindusala ca 0,5 ha. Prügila maaüksuse sihtotstarbeks on määratud jäätmehoidlamaa.

Torma prügila on avatud E-R kell 9-18, L kell 9-16, P suletud.